Weber pumpbil FBG

PR00038342

FBG är Webers koncept för distribution och pumpning av golvprodukter i bulk och storsäck. FBG står för FärdigBlandat Golv, och innebär att Weber står för hela produktleveransen, inklusive vatteninblandning och pumpning. Våra pumpbilsoperatörer fyller sina bilar och levererar till arbetsplatsen. Väl på plats så bemannar de maskineriet, och blandar och pumpar enligt golventreprenörens önskemål. Vid större golvläggningar fylls FBG-bilen på löpande samtidigt som den pumpar, antingen via bulkbilar eller med storsäck. Under pumpning så doseras och vägs allt material i processen, vilket gör att vi med hög noggrannhet kan bestämma den exakta åtgången av produkten. Våra kunder betalar bara för den mängd som har förbrukats. Eventuellt kvarvarande material i bilens silos omhändertas på våra distributionscentraler. Weber har ett utbrett nätverk med lagerplatser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Vingåker och Sundsvall, varifrån våra pumpbilar försörjs med material. Vi har en stor flotta pumpbilar, som är lokalt anpassade för att bäst tjäna den geografi som de rör sig på. Kombinationen av egenutvecklade maskiner som är väl beprövade ihop med våra golvprodukter är något som vi tror är en framgångsfaktor, som har bidragit till Webers marknadsledande position inom området golvavjämning.

  • Levererans av färdigblandat golv
  • Pumptjänster inkluderade
  • Betala bara för förbrukad mängd

Större leveranser av golvavjämning och vissa betongprodukter

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Weber pumpbil FBG (PDF - 173,24 KB)

Ladda nerSkicka
Motoreffekt11-15 kW
Materialkapacitet7-20 ton/timme