Villa Sollentuna

Stenhus med tunga väggar har goda egenskaper för värmelagring, ljudabsorption och fuktsäkerhet. Hus byggda med block av Leca® Lättklinker har en suverän boendekomfort och låga underhållskostnader.

Souterränghus i villaområdet Sjöberg i Sollentuna. Villan är en av de första husen som byggdes med Leca® DSM byggblock. Leca® DSM byggblock är ett gediget murverk utan bruk. Blocken torrstaplas, vilket innebär att de fogas samman utan murbruk. Leca® DSM byggblock har en not (ränna) och en spont som gör att lecablocken fäster i varandra ungefär som legoklossar. Leca® DSM byggblock är brandsäkra, avger inga hälsofarliga emmisioner och ger ett gott inomhusklimat.

Objekt: Villa Sollentuna
Byggår: 2004
Entreprenör: Alf Ulfvin
Konstruktion: Leca® DSM byggblock
Ytskikt: Weber Ädelputssystem