Villa Grapenfelt, Kungsbacka

Stenhus med tunga väggar har goda egenskaper för värmelagring, ljudabsorption och fuktsäkerhet.

Hus byggda med block av Leca® Lättklinker har en suverän boendekomfort och låga underhållskostnader.

Hans Grapenfelt ville ha en tung stomme i sitt robusta hus. Det ger klimatfördelar, värmen magasineras och det ger ett skönt inomhusklimat året runt. Hans Jonsson, arkitekt, har arbetat mycket med sunda hus och sunda material. Han har bland annat utvecklat program för sunda hus för Kungsbacka kommun. Denna intressekombination gjorde att Villa Grapenfelt byggdes med Lecablock.

Objekt: Villa Grapenfelt, Kungsbacka
Byggherre: Hans Grapenfelt
Arkitekt: Arkitektgruppen AB, Hans Jonsson, Kungsbacka
Entreprenör: Kungsbacka Byggnads AB, Kungsbacka
Projektstorlek: 200m² bostadsyta samt 40m² förråd och garage
Konstruktion: Ytterväggar: Leca® Isoblock. Innerväggar: Leca® Murblock.