Leca® Small

PR00035925

Leca Small är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100-1200 °C och siktas därefter upp i olika fraktioner.

CE BASTA
  • Enbart bränd lera
  • Används som isolering/dräneringsmaterial i och runt byggnader
  • Används även inom Gröna sektorn
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Värmekonduktivitet 0,095W/mK

Leca Small används i olika tillämpningar som isolerings- och uppbyggnadsmaterial i golvkonstruktioner. Leca Small används också för olika applikationer inom gröna sektorn som hydrokultur och yttäckning av krukor och rabatter. Leca Small fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca® Small (PDF - 106,26 KB)

Ladda nerSkicka
Kornstorlek2-4 mm
Värmeledningsförmågaλ 0,095 W/m.K
Densitet305 kg/m³
CE-märkningJa
LagringUndvik jord samt stora mängder snö och is.
Hållbarhet
Artikelnummer Beskrivning
5200875779 Leca® Small – 2–4 mm, 50 liter