Leca® Small

PR00035925

Leca Small är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100-1200 °C och siktas därefter upp i olika fraktioner.

CE BASTA Svanen (listad)
  • Enbart bränd lera
  • Används som isolering/dräneringsmaterial i och runt byggnader
  • Används även inom Gröna sektorn
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Värmekonduktivitet 0,095W/mK

Leca Small används i olika tillämpningar som isolerings- och uppbyggnadsmaterial i golvkonstruktioner. Leca Small används också för olika applikationer inom gröna sektorn som hydrokultur och yttäckning av krukor och rabatter. Leca Small fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca® Small (PDF - 106,26 KB)

Ladda nerSkicka
Kornstorlek2-4 mm
Värmeledningsförmågaλ 0,095 W/mK
Densitet305 kg/m³
CE-märkningJa
LagringLeca Small är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Pallen eller storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på storsäcken.
Artikelnummer Beskrivning
5200875779 Leca® Small – 2–4 mm, 50 liter