Leca® Medium

PR00056929

Lättklinker för isolering och motfyllnad

Leca Medium, är ett hårt granulärt keramiskt material av lättklinker med inre luftfyllda porer. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100-1200 °C och siktas därefter upp i olika fraktioner.

CE BASTA Svanen (listad)
  • Enbart bränd lera
  • Används som isolering/dräneringsmaterial i och runt byggnader
  • Används även inom Gröna sektorn
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Värmekonduktivitet 0,095W/mK

Leca Medium, används i olika tillämpningar som isolerings- och motfyllnadsmaterial i och kring byggnader. Leca Medium används också för olika applikationer inom gröna sektorn som hydrokultur och yttäckning av krukor och rabatter. Leca Medium, fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-Leca® Medium (PDF - 119,76 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-Leca® Medium (PDF - 521,18 KB)

Ladda nerSkicka
Kornstorlek4-10 mm
Värmeledningsförmågaλ 0,095 W/m.K
Densitet305 kg/m³
CE-märkningJa
LagringUndvik jord samt stora mängder snö och is.
Hållbarhet
Artikelnummer Beskrivning
5200875778 Leca® Medium – 4–10 mm, 50 liter säck
5200908584 Leca® Medium – 4–10 mm, 1000 liter storsäck