Makrillen 11 Halmstad

Referensobjekt

Makrillen 11 Halmstad

Länsförsäkringar Halland behövde utöka kontorsytan men ville inte lämna sina lokaler i det vackra jugendhuset i Halmstad. Uppdraget gick till Fredblad arkitekter. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården.

Arkitekten bakom projektet, August Orrling, arkitekt SAR/MSA, ville ta tillvara årsringarna från byggnaderna som redan fanns på platsen och skapa ett hus som är gjort för att åldras med värdighet. Därför föreslog han en beprövad, traditionell lösning med tungt murat putsat
byggande med tegelfasad, isolerad kanalmur och innerväggar av putsade Leca® Block. Det nya huset har två plan med indraget övre plan och länkas samman med den befintliga byggnaden. Av brandsäkerhetsskäl består hela fasaden mot grannfastigheten av tegel. Mot Länsförsäkringars äldre fastighet öppnar sig fasaden med stora glaspartier. Invändigt kompletteras de vitputsade innerväggarna av Leca Block med trä och glas genomgående i hela huset. Undantaget är trapphuset där väggarna består av tegel som är återbrukat från fasaden på det garage som tidigare stod på innergården.

Fakta

Objekt: Makrillen, Halmstad
Beställare: Länsförsäkringar Halland
Arkitekt: August Orrling SAR/MSA, Fredblad arkitekter
Konstruktör: Patrik Nilsson, Sweco
Entreprenör: ByggSjögren i Halmstad
Murningsarbete: Hoti Bygg
Produkter från Weber: Leca Block 125, Leca Block 150, Färgat Murbruk 2,5, weberbase 103 rödgrund och weberbase 132 utstockningsbruk B

Foto: August Orrling