Emporia, Malmö

Överst på Emporia finns en härlig takpark. Förutom en magnifik utsikt över Öresund och Malmö så har det gröna taket också många tekniska och miljömässiga fördelar. Det dämpar buller, fördröjer dagvatten och minskar på så sätt behovet av dagvattensystem. Dessutom isolerar taket bra och minskar på så sätt energibehovet.

Varför användes Leca® Lättklinker? Leca Lättklinker har bra dränerande egenskaper samtidigt som den har låg vikt, vilket var passande för byggnadens konstruktion. Dessutom gick det att få ut materialet direkt på platsen för installation genom att det var möjligt att blåsa ut materialet på plats, därför krävdes det heller ingen ytterligare hantering av materialet på arbetsplatsen.

Resultat Lösningen med Leca Lättklinker visade sig vara kostnadseffektiv under installation och de dränerande egenskaperna fungerar som förväntat. Det längsta blåsutlägget var 150 m långt och som mest blåstes det 240 m3 under en arbetsdag.
Objekt: Emporia
Adress, ort: Hyllie Boulevard 19, 215 32 Malmö
Byggår:
2012
Designer:
Landskapsgruppen
Entreprenör:
NCC
Ägare:
Sten & Ström
Objektstorlek:
10 000 kubikmeter Leca Lättklinker