Produkttekniker

Webers produkttekniker är specialister på Webers produkter och dess användningsområden. Våra produkttekniker arbetar ute med Webers kunder och ger dem teoretisk och praktisk produktkunskap. Produktteknikerna fungerar även som stöd för Webers säljare och är instruktörer på Weber Institutets kurser, vilket innebär att kurserna har stark verklighetsanknytning.

Våra e-tjänster