Volvo ARCE, Arendal i Göteborg

När Volvo ARCE lät bygga sina nya kontorslokaler ställdes höga krav på kvalitetssäkring i utförandet. Kontorsbyggnaden består av totalt 7 000 m2 golvyta fördelat på 5 våningsplan. Eftersom golvbeläggningen skulle utföras med limmad parkett var det viktigt att underlaget var plant och tillräckligt starkt för att kunna ta upp de krafter som kan uppkomma i limmade parkettgolv. Det var även av största vikt att fukten kontrollerades i den underliggande golvkonstruktionen innan limning kunde ske. För att skapa ett plant och starkt underlag för golvbeläggningen avjämnades betongbjälklaget med Floor 4150 fine flow. Externa fuktkontrollanter användes för att genom fuktmätning säkerställa att betingbjälklaget torkades ut till de angivna 85 % som krävs innan limning av parkett. För kontroll av uttorkningen i golvavjämningen användes Floor Screedry. Screedry är en unik fuktindikator som gjuts in i golvavjämningen. Genom en ändring av indikatormönstret visar den när golvavjämningen har torkat till erforderligt värde.  Tack vare användning av Screedry kunde fukten kontrolleras även i golvavjämningen.

Objekt: Kontor Volvo ARCE
Adress, ort: Arendal, Göteborg
Bygg/Renoveringsår: 2009
Entreprenör: Billström Riemer Andersson Bygg AB, PC Niklas Andersson
Konstruktör: INTEGRA Engineering AB Objektsstorlek: 1000 kvm
Konstruktion: Totalt 7 våningar, 6 våningar + bottenplatta. Stomme av gjuten betong.
Ytskikt: Hellimmad parkett.