Snö of Sweden, Östersund, butik och lager

När den gamla brandstationen i Östersund skulle göras om till butik och lagerlokal för smyckesdesignföretaget Snö of Sweden var det viktigt att en ny golvyta kunde skapas som förutom att den är funktionell bidrar till det totala estetiska intrycket och därmed utgör ett element i rummets interiör.

Byggnaden har tack vare dess unika utformning blivit K-märkt. För att inte göra åverkan på befintligt klinkergolv valdes därför en flytande konstruktion där så var möjligt. Utrymmena består av totalt 350 m2 maskinhall, förråd och kontor. I maskinhallen som fanns tidigare golvbrunnar med fall ner mot brunnarna. I den nya utformningen önskades ett plant, ljust golv utan fall. För att uppfylla kraven valdes en helhetslösning från Weber: Weber Designgolv med weber.floor 4650 Duro Colour i kulör G10, naturvit, ytbehandlad med Johnson Diversey, matt ytpolish. Både arkitekt och beställare är mycket nöjda med golvets utseende. Även personalen som arbetar i lokalen är nöjd och har spontant uttryckt att der upplever att golvet är behagligt att gå och arbeta på och inte känns lika hårt som ett betonggolv.

Objekt: Snö of Sweden, butik och lager  
Adress, ort: Östersund
Certifierad Weber Golventreprenör: Golvettan AB, Sundsvall
Objektstorlek: 350 m2
Ytskikt: Weber designgolv, weber.floor 4650 Duro Colour i kulör G10, naturvit, ytbehandlad med Johnson Diversey, matt ytpolish.