Scandic Hotell Opalen, Göteborg

Scandic Opalen är beläget vid korsningen av Engelbrektsgatan och Skånegatan, mittemot Bergakungens salar, och kännetecknas av sin karakteristiska bågformade huskropp. Hotellet byggdes i början på 60-talet och reste sig då 11 våningar ovan mark.

Den ökande efterfrågan på hotellrum i Göteborg föranledde projektet, vars resultat är en påbyggnad av hotellet med 5 hotellvåningar och totalt 132 nya rum, plus en tillbyggnad av befintlig installationsvåning. Påbyggnaden följer den befintliga huskroppens form, men med en modernare fasadbeklädnad i glas.

Ursprungsbyggnaden består av platsgjuten betong, medan den nya stommen består av en betydligt lättare stålstomme med håldäcksbjälklag. Den extra tyngden från de nya våningarna och påverkan från vindlaster kräver förstärkningsarbeten utefter den ursprungliga byggnadens gavlar samt viss extra pålning.

Objekt: Scandic Hotell Opalen

Adress, ort: Skånegatan, Göteborg

Bygg/Renoveringsår: 2009

Entreprenör: Peab Sverige AB

Konstruktör: VBK, Andersson & Hultmark, Rejlers Ingenjörer
Objektsstorlek: 4000 kvm

Konstruktion: Avjämningsmassa weber.floor 4310 fibre flow
Ytskikt: Parkett och Keramik