Renova Värmekraftverk, Sävenäs i Göteborg

Då den gamla kontorsbyggnaden skulle byggas på med kontorsvåningar skulle det gamla yttertaket utgöra golv för den nya kontorsvåningen, då krävdes det en förhöjning på ca 500 mm. För att klara detta installerades Leca Lättklinker 12/20 som blåstes in på arbetsplatsen cirka 40 meter ovan mark. Ovanpå lättklinkern lades weber.floor 4940 geotextil, weber.floor 4960 kantlist och armering. Som avjämning användes weber.floor 4310. Textil utgör ytskiktet.

Fördelen med Leca i detta fall var installationshastigheten samt vikten. Weber kunde erbjuda Peab en konstruktion som var lätt, snabb och ekonomisk.

Objekt: Renova Värmekraftverk

Adress, ort: Sävenäs i Göteborg

Bygg/Renoveringsår: 2009

Entreprenör: Peab Sverige AB

Konstruktör: Peab Sverige AB, Platschef Christoffer Barkebo
Objektsstorlek: 1000 kvm

Konstruktion: 500 kvm traditionell golvavjämning på håldäck. Övriga 500 kvm Leca Ventilerat Golv LVG, med ca 500 mm Leca Lättklinker 12/20. Ovanpå detta weber.floor 4940 geotextil, armering och avjämning med weber.floor 4310 fibre flow.
Ytskikt: Textilmatta