Polishuset, Helsingborg

Polishuset i Helsingborg har en yta på 22 000 kvadratmeter och inrymmer förutom arbetsplatser även skjutbana och idrottshall.

Polishuset i Helsingborg utgör bas för polisverksamheten i nordvästra Skåne. Här ryms allt från ledning, förvaltning och närpolis till utryckningsfordon, laboratorium, arrestlokaler och service till allmänheten gällande tillstånd, pass och vapenfrågor. Utformningen av huset har skett i samverkan mellan fastighetsägaren Norrporten och de polisanställda.

Objekt: Polishuset  i Helsingborg
Adress, ort: Berga Allé 25, Helsingborg
Byggår: 2006
Byggherre: Fastighets AB Norrporten
Arkitekt: Sweco FFNS, Helsingborg
Entreprenör: PEAB Sverige AB
Certifierad Weber Golventreprenör: Makasi Golv AB
Objektsstorlek: 15000 kvm
Konstruktion: HDF Bjälklag. Golvavjämnat med weber.floor 4310 Fibre Flow, weber.floor 4320 Fibre Flow Rapid, weber.floor 4150 Fine Flow.
Ytskikt: Klinkers, Plastmatta och parkett