Mobilia Parkeringshus, Malmö

Ett nytt parkeringshus för möjligheter att utveckla parkeringsytorna i Mobilias inre för andra funktioner.

Den 7 april 2011 invigdes det nya parkeringshuset till Mobilia Shopping Centre i Malmö. Parkeringshuset har uppförts på den södra Mobilia-parkeringens östra del. I byggnadens bottenvåning finns lokaler för handel.
Parkeringshuset rymmer 375 parkeringsplatser.

Objekt: Parkeringshus Mobilia i Malmö
Adress, ort: Per Albin Hanssons väg, Malmö
Byggår: 2010 - 2011
Byggherre: Mobilia Shopping Centre AB, c/o Atrium Ljungbergs AB
Arkitekt: Jais Nielsen White Arkitekter AB
Konstruktör: Tyréns AB
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Underentreprenör: Grönlunds Golvsystem AB
Objektsstorlek: Totalt ca 6000 kvm, varav weber.floor 4360 har lagts på ca 3000 kvm. Åtgång: weber.floor 4360 är ca 300 ton.
Konstruktion: Betongbjälklag
Ytskikt: Gjutasfalt. weber.floor 4360 har använts på våning 3 och 4 som underlag till gjutasfalt.