Linnéuniversitetet, Växjö

- "Linnéuniversitetet är ett universitet som bryr sig om miljön", förklarar rektor Stephen Hwang vid invigningen av hus N i Växjö, i januari 2011.

Det gäller både val av byggnads- och inredningsmaterial, men också en minskad energiförbrukning. Hus N på universitetsområdet i Växjö är en certifierad Green Building enligt European Green Buildning Programme.

Hus N på universitetsområdet i Växjö är en certifierad Green Building enligt European Green Buildning Programme. Det innebär bland annat att byggnadens energiförbrukning ska vara mindre än 70% av den normala byggnormen. Hus N har en dynamisk utformning med synlig stomme av trä. Olika trämaterial har använts och en del av dessa har direkt koppling till den forskning som förekommer på Linnéuniversitetet. Hus N inrymmer Institutionen för socialt arbete, IT-avdelningen, arkiv samt mötesplatser, lärmiljöer och en större hörsal.
Objekt: Linnéuniversitet, Campusområdet Hus N, Kv. Professorn
Adress, ort:  Campusområdet, Växjö
Bygg/Renoveringsår: 2010 – 2011 (invigning 28 januari 2011)
Byggherre: Videum AB
Arkitekt skiss: Henrik Jais-Nielsen - Mats White Arkitekter AB   
Konstruktör: Tyréns AB
Byggentreprenör: PEAB Sverige AB   
Certifierad Weber Golventreprenör: Ljungby Golv i Växjö AB
Objektsstorlek:  Bruttoyta: 6700 kvm, varav ca 1000 kvm är belagt med weber.floor 4650.
Konstruktion: Betongbjälklag
Ytskikt: Ca 1000 kvm är belagt med weber.floor 4650 Duro Colour G40 Warm grey.  Ytbehandlad med Flowcrete PU lack matt.