Weber Design Grinded Stone

Systembild

Weber Designgolv är ett system där genomfärgad golvavjämning fungerar utan annan ytbeläggning, för ett estetiskt utseende. Weber Designgolv finns i två varianter.