weberfloor 4655 industry flow rapid

weberfloor 4655
Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en pumpbar snabbhärdande självutjämnande avjämningsmassa avsedd som färdigt slitskikt eller underlag för epoxy och polyuretanbeläggning på industrigolv med lätt belastning. Vid önskemål om korta renoveringstider samt där höga krav på ytplanhet ställs är produkten särskilt lämpad. Ytan kan beträdas efter 1-2 timmar beroende av temperatur. Försiktig trafik kan ske efter 24 timmar och full trafik efter ca. en vecka. Ytbeläggning kan tidigast ske efter 24 timmar. Weberfloor 4655 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller av estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4655 Industry Flow Rapid. Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är karakterisarad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813. Weberfloor 4655 rekommenderas i Byggvarubedömningen BVB och är registrerad i Basta.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en cementbaserad pumpbar avjämningsmassa avsedd som slitskikt eller underlag för härdplast och polyruetanbeläggningar i industriella miljöer med lättare industriell belastning. Skikttjocklek 5-30mm.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installationsprocess
  • Väldigt plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar - lång livslängd
  • Målningsbar - hög objektsanpassning
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Parking floor solutions under commercial landmark

Chengdu Da Ci Si Project
CHENGDU / CHINA

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor for airport car parking

Nanjing Airport Car Parking Building
NANJING / CHINA

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Renovation of industrial floor in warehouse

Home Ceramic Center
CHANTABURI / THAILAND

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in production plant

Publishing house "Prof-Press
AKSAI / RUSSIA

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Industrial floor renovation in production plant

Plant "Waterfall PRO
SHAHTY / RUSSIA

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt