weberfloor 4655 industry flow rapid

weberfloor 4655

Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en pumpbar snabbhärdande självutjämnande avjämningsmassa avsedd som färdigt slitskikt eller underlag för epoxy och polyuretanbeläggning på industrigolv med lätt belastning. Vid önskemål om korta renoveringstider samt där höga krav på ytplanhet ställs är produkten särskilt lämpad. Ytan kan beträdas efter 1-2 timmar beroende av temperatur. Försiktig trafik kan ske efter 24 timmar och full trafik efter ca. en vecka. Ytbeläggning kan tidigast ske efter 24 timmar. Weberfloor 4655 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller av estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4655 Industry Flow Rapid. Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är karakterisarad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813. Weberfloor 4655 rekommenderas i Byggvarubedömningen BVB och är registrerad i Basta.

CE BASTA EPD Svanen (listad) BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek5-30 mm
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek30 mm
Vattenbehov4,0-4,2 liter per 20 kg (20-21%)
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastningca 1 vecka
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 10,5 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt20-21%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
135-145 mm
pH för härdat materialca 11
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Klimatpåverkan (CO₂-avtryck)0,258 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3