weberfloor 4655 industry flow rapid

PR00036412

Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en pumpbar snabbhärdande lågalkalisk självutjämnande avjämningsmassa avsedd som färdigt slitskikt eller underlag för epoxy och polyuretanbeläggning på industrigolv med lätt belastning. Vid önskemål om korta renoveringstider samt där höga krav på ytplanhet ställs är produkten särskilt lämpad. Ytan kan beträdas efter 1-2 timmar beroende av temperatur. Försiktig trafik kan ske efter 24 timmar och full trafik efter ca. en vecka. Ytbeläggning kan tidigast ske efter 24 timmar. Weberfloor 4655 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller av estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4655 Industry Flow Rapid. Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är karakterisarad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813. Weberfloor 4655 rekommenderas i Byggvarubedömningen BVB och är registrerad i Basta. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

CE BASTA EPD Svanen (listad) BVB Accepteras Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installationsprocess
  • Väldigt plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Målningsbar – hög objektsanpassning
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4655 Industry Flow Rapid är en cementbaserad pumpbar avjämningsmassa avsedd som slitskikt eller underlag för härdplast och polyruetanbeläggningar i industriella miljöer med lättare industriell belastning. Skikttjocklek 5-30mm. Angiven minsta skikttjocklek 5 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om 8-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4655 industry flow rapid (PDF - 147,01 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4655 industry flow rapid (PDF - 270,86 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4655 industry flow rapid (PDF - 681,5 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4655 industry flow rapid (PDF - 1,36 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek30 mm
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 10,5 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl.
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt4,0-4,2 L/20 kg (20-21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
pH för härdat materialCa 11
Lagring6 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm)
1000 kg storsäck, löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,258 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819858 weberfloor 4655 industry flow rapid, 20 kg säck
5200629179 weberfloor 4655 industry flow rapid, 1000 kg storsäck
5200629180 weberfloor 4655 industry flow rapid, bulk