weberfloor 4630 industry lit

PR00036407

Weberfloor 4630 Industry Lit är en pumpbar avjämningsmassa med hög slagtålighet. Materialet innehåller specialcement, sand, extra hård ballast, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4630 Industry Lit har hög beständighet vid såväl rullande nötning som slipande nötning. Genom att minska vattentillsatsen kan en strävare yta hos det färdiga golvet erhållas. Under tak kan produkten användas utomhus på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. Weberfloor 4630 Industry Lit är färdig för trafikbelastning och behöver normalt in dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva behandlas med lämlig ytbehandling. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för at uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4630 Industry Lit.
Weberfloor 4630 Industry Lit är karakteriserad Polymermodifierad CT-C30-F10-AR0,5 enligt EN 13813. Produkten är EPD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – lättskötta golv
  • Mycket hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Kan även användas i utomhusmiljö under tak
  • EPD-Verifierad

Weberfloor 4630 Industry Lit är avsedd för industrigolv med tung intensiv trafik. Under tak kan materialet används på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. På golv där mycket höga krav på ytjämnhet och planhet ställs rekomenderas weberfloor 4610 Industry Top.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,9 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 9,5 kg/m²
10 mm = 19 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek7-25 mm
Minsta skikttjocklek7 mm
Maximal skikttjocklek25 mm
Vattenbehov3,2-3,4 liter vatten per 20 kg (16-17%)
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>3,0 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 3,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 40 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt16-17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
120-130 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-200 mm
Lagring6 månader vid väderskyddad förvaring.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,347 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819849 weberfloor 4630 industry lit, 20 kg säck
5200679353 weberfloor 4630 industry lit, 1000 kg storsäck
5200629167 weberfloor 4630 industry lit, bulk