weberfloor 4610 industry top

PR00036405

Weberfloor 4610 Industry Top är en pumpbar snabbhärdande, självutjämnande slitskiktsmassa för industrigolv som är baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4610 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte ytbehandlas.
Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4610 Industry Top. Weberfloor 4610 Industry Top är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C35-F10-AR0,5 enligt EN 13813.

CE BASTA EPD BVB Accepteras Svanen (listad)

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Väldigt plana golv – minimerar slitage på truckar samt möjliggör höga lager
  • Mycket bra beständighet mot mekanisk belastning – lång livslängd
  • Låga värden för kloridtransport – skyddar armering mot korrosion i utsatta miljöer
  • EPD-Verifierad

För industrigolv med intensiv trafik med medeltung och tung rullande utrustning och höga krav på planhet. I industrier, lager och lokaler där det ställs höga krav på nötningsmotstånd och planhet.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek4-20 mm
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek20 mm
Vattenbehov4,0-4,2 liter per 20 kg (20-21%)
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastningca 1 vecka
TryckhållfasthetsklassC35 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 41 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 12 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 3,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt20-21%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
135-145 mm
pH för härdat materialca 11
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Klimatpåverkan (CO₂-avtryck)0,301 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3
Artikelnummer Beskrivning
5200819840 weberfloor 4610 industry top, 20 kg säck
5200629163 weberfloor 4610 industry top, 1000 kg storsäck
5200629164 weberfloor 4610 industry top, bulk