weberfloor 4610 industry top

PR00036405

Weberfloor 4610 Industry Top är en pumpbar snabbhärdande lågalkalisk, självutjämnande slitskiktsmassa för industrigolv som är baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4610 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte ytbehandlas.
Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4610 Industry Top. Weberfloor 4610 Industry Top är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C35-F10-AR0,5 enligt EN 13813. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

CE BASTA EPD BVB Accepteras Svanen (listad) Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Väldigt plana golv – minimerar slitage på truckar samt möjliggör höga lager
  • Mycket bra beständighet mot mekanisk belastning – lång livslängd
  • Låga värden för kloridtransport – skyddar armering mot korrosion i utsatta miljöer
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

För industrigolv med intensiv trafik med medeltung och tung rullande utrustning och höga krav på planhet. I industrier, lager och lokaler där det ställs höga krav på nötningsmotstånd och planhet.
Skikttjocklek 4-20 mm. Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om 7-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4610 industry top (PDF - 166,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4610 industry top (PDF - 143,68 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4610 industry top (PDF - 273,37 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4610 industry top (PDF - 671,31 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4610 industry top (PDF - 1,36 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek4-20 mm
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek20 mm
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastningca 1 vecka
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>3,0 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 3,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC35 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 41 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 12 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt4,0-4,2 liter per 20 kg (20-21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
135-145 mm
pH för härdat materialca 11
Lagring6 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,301 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819840 weberfloor 4610 industry top, 20 kg säck
5200629163 weberfloor 4610 industry top, 1000 kg storsäck
5200629164 weberfloor 4610 industry top, bulk