weberfloor 4042 paste fine DR

PR00036397

Weberfloor 4042 Paste Fine DR är ett dammreducerat finspackel med pastakonsistens. Produkten är lågalkaliskt och har en kornstorlek som är < 0,5mm. Floor 4042 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus:s krav på avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad. Weberfloor 4042 Paste Fine DR är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C20-F7 enligt EN 13813.

CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Lågt åtgångstal – låg materialförbrukning
  • Primerfri på normala betongunderlag – snabbare arbetsprocess
  • 13 kg förpackning med bärhandtag – ergonomisk förpackning
  • Dammreducerad – mindre damm på arbetsplatsen
  • Bra arbetbarhet – jämna ytor
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4042 rekommenderas för finspackling inomhus i skikttjocklek 0-2 mm, lokalt upp till 5 mm. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4042 paste fine DR (PDF - 131,77 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4042 paste fine DR (PDF - 142,61 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4042 paste fine DR (PDF - 139,92 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4042 paste fine DR (PDF - 553,73 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4042 paste fine DR (PDF - 431,45 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4042 paste fine DR (PDF - 2,34 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,3 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 6,5 kg/m²
10 mm = 13 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek0-2 mm, lokalt upp till 5 mm
Vattenbehov3,6-3,9 liter per 13 kg säck
AnvändningstidCa. 20 minuter
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastningCa. 1-2 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>0,8 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet>0,8 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetMedelvärde 26 MPa enligt EN 13813
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13982-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
BöjdraghållfasthetMedelvärde 8,5 MPa enligt EN 13892-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-5 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt28-30%
pH för härdat materialCa. 11
Lagring12 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning13 kg säck, 42 st. 546 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,327 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200758773 weberfloor 4042 paste fine DR, 13 kg säck