weberfloor 4042 paste fine DR

weberfloor 4042

Weberfloor 4042 Paste Fine DR är ett dammreducerat finspackel med pastakonsistens. Produkten är lågalkaliskt och har en kornstorlek som är < 0,5mm. Floor 4042 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus:s krav på avjämningsmassor och är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C20-F7 enligt EN 13813.

CE P-märkt BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,3 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 6,5 kg/m²
10 mm = 13 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek0-2 mm, lokalt upp till 5 mm
Vattenbehov3,6-3,9 liter per 13 kg säck
AnvändningstidCa. 20 minuter
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastningCa. 1-2 timmar
TryckhållfasthetMedelvärde 26 MPa enligt EN 13813
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13982-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
BöjdraghållfasthetMedelvärde 8,5 MPa enligt EN 13892-2
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-5 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt28-30%
pH för härdat materialCa. 11
Lagring12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning13 kg säck
546 kg per pall
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 4042 paste fine dr (PDF - 142,61 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor 4042 paste fine dr (PDF - 104,29 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor 4042 paste fine dr (PDF - 431,45 KB)

Ladda nerSkicka