weberfloor 4042 paste fine DR

PR00036397

Weberfloor 4042 Paste Fine DR är ett dammreducerat finspackel med pastakonsistens. Produkten är lågalkaliskt och har en kornstorlek som är < 0,5mm. Floor 4042 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus:s krav på avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Weberfloor 4042 Paste Fine DR är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C20-F7 enligt EN 13813.

CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

  • Lågt åtgångstal – låg materialförbrukning
  • Primerfri på normala betongunderlag – snabbare arbetsprocess
  • 13 kg förpackning med bärhandtag – ergonomisk förpackning
  • Dammreducerad – mindre damm på arbetsplatsen
  • Bra arbetbarhet – jämna ytor

Weberfloor 4042 rekommenderas för finspackling inomhus i skikttjocklek 0-2 mm, lokalt upp till 5 mm. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,3 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 6,5 kg/m²
10 mm = 13 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek0-2 mm, lokalt upp till 5 mm
Vattenbehov3,6-3,9 liter per 13 kg säck
AnvändningstidCa. 20 minuter
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastningCa. 1-2 timmar
TryckhållfasthetMedelvärde 26 MPa enligt EN 13813
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13982-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
BöjdraghållfasthetMedelvärde 8,5 MPa enligt EN 13892-2
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-5 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt28-30%
pH för härdat materialCa. 11
Lagring12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning13 kg säck
Artikelnummer Beskrivning
5200758773 weberfloor 4042 paste fine DR, 13 kg säck