weberfloor 4032 super flow rapid DR

weberfloor 4032

Weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med mycket snabbt hårdnande speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Öppentiden är kort. Kornstorlek; 0,5 mm. Weberfloor 4032 är tredjepartskontrollerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut , P-märkt och CE-märkt samt uppfyller AMA Hus:s krav. Weberfloor 4032 är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C35-F10 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,6 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8 kg/m²
10 mm = 16 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek1-10mm
Vattenbehov4,8-5,0 liter per 20 kg säck
AnvändningstidCa 15 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 3 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastning1-2 tim
TryckhållfasthetsklassC35 enligt EN 13892-2
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 44 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 14 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet > 1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-10 mm) tidig mattläggning - RWFC 450, uttorkning 1 vecka för 10 mm enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt24-25 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring storlek 50x22 mm)
155-168 mm
weber standard metod (ring storlek 68x35 mm)
250-265 mm
P-märkningP1/P3 - se även bilaga
Lagring12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
640 kg per pall