weberfloor 4032 super flow rapid DR

PR00036396

Weberfloor 4032 Super Flow Rapid DR är ett självutjämnande lågalkalisk dammreducerat finspackel med mycket snabbt hårdnande speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Öppentiden är kort. Kornstorlek; 0,5 mm. Weberfloor 4032 är CE-märkt samt uppfyller AMA Hus:s krav krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad. Weberfloor 4032 är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C35-F10 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Tidigt beläggningsbar – ca 3 timmar
  • Dammreducerad
  • Skikttjocklek 1-10 mm
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4032 Fine Flow Rapid rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm där önskemål finns om en tidig ytbeläggning. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4032 super flow rapid DR (PDF - 142,39 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4032 super flow rapid DR (PDF - 272,37 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4032 super flow rapid DR (PDF - 669,57 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4032 super flow rapid DR (PDF - 3,1 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,6 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8 kg/m²
10 mm = 16 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek1-10mm
AnvändningstidCa 15 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 3 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastning1-2 tim
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet > 1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC35 enligt EN 13892-2
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 44 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 14 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-10 mm) tidig mattläggning - RWFC 450, uttorkning 1 vecka för 10 mm enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt4,8-5,0 liter per 20 kg säck (24-25 %)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring storlek 50x22 mm)
155-168 mm
weber standard metod (ring storlek 68x35 mm)
250-265 mm
Lagring12 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 32 st. 640 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,45 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200629084 weberfloor 4032 super flow rapid DR, 20 kg säck