Uppbyggnad med Weber dolomitkross

Systembild

Golvuppbyggnad med Weber Dolomitkross och avjämningsmassa. Weber Dolomitkross bildar en fast torr bädd som underlag för beläggning med avjämningsmassor och bruk. Bädden är tillräcklig tät för att avjämningsmassan inte ska tränga in i bädden.