Flytande golv

Systembild

I samband vid renovering och ombyggnader kan undergolvet bestå av flera olika typer av golvbeläggningar t.ex klinker, mattor, trägolv eller betong. Om det inte föreligger några skador, emissioner eller fukt och att det är möjligt att höja golvnivån är nedanstående konstruktion ett bra val. Det innebär att befintliga ytbeläggningar ligger orörda och blir ett nytt undergolv för det nya flytande golvet. Totalekonomiskt är detta en fördel i förhållande till än att ta bort de olika typerna av ytbeläggning.

Fördelar

  • Flexibel lösning
  • För alla typer av bärande fast underlag

Dokumentation

Användningsområde

Läggning av nytt golv i samband med renovering och ombyggnader där aktuella omständigheter gör att en konstruktion med vidhäftning inte är lämplig.

Ladda ner datablad

Denna produkt passar för dessa projekt