weberfloor 319 snabbslipsats fin DR Ny produkt

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Weberfloor 319 DR är ett snabbhårdnande lågalkalisk cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är EPD verifierad, Indoor Air Comfort Gold och fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Dammreducerad
  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig för tjocka skikt 15-150 mm
  • Tidigt beläggningsbar
  • Jordfuktig konsistens
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 319 DR är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-150 mm. Weberfloor 319 kan användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 142,94 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 267,81 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 678,32 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 3,08 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 2,0 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 10 kg/m²
10 mm = 20 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek15-150 mm
Minsta skikttjocklek15 mm
Maximal skikttjocklek150 mm
Vattenbehovca 1,6 liter vatten per 20 kg säck
Användningstidca 20-30 min
Torktid15-100 mm 1 dygn
100-150 mm 2 dygn
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.


Härdningstid innan gångbelastning1-3 tim
TryckhållfasthetsklassC 16 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 31 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF 3 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 5,5 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0.05 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Rekommenderad vattenhalt8 %
pH för härdat materialCa 11
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,152 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200909235 weberfloor 319 snabbslipsats fin DR, 20 kg säck
5200909769 weberfloor 319 snabbslipsats fin DR, 1000 kg storsäck