weberfloor 4955 ljudmatta

weberfloor 4955 ljudmatta

Weberfloor 4955 är en tunn stegljudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Stegljudsmattan är 3mm tjock och består av en kärna av glasull som på på ovan och undersida är laminerad med polyetenfolie. Stegljudsmattan har en vit översida med svart och gult tryck för spårbarhet. Stegljudsmattan har en 55mm bred folieremsa med självhäftande tejp som används för tätning för de längsgående fogarna. Tillsammans med 25mm avjämningsmassa bildar stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån L'n,w med 18 dB och förbättrar luftljudsisoleringen ?Rw med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). Mattan kan även användas som glidskikt i samband med flytande konstruktioner. Weberfloor 4955 är en vara och är inte klassad som kemisk produkt. Därför behövs inget säkerhetsdatablad.

Svanen (listad) BASTA

Underlag

Golv

LagringRullarna lagras torrt och stående. Utsätt ej för solljus vid lagring.
Förpackning30 m2 rulle (12 kg)
16 rullar/pall
Diameter 0,31m per rulle
Längd 30 m
Bredd 1 m
Produktdatablad

weberfloor 4955 ljudmatta (PDF - 113,75 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 4955 (PDF - 140,23 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weberfloor 4955 ljudmatta (PDF - 1,47 MB)

Ladda nerSkicka