weberfloor 4955 ljudmatta

PR00036437

Weberfloor 4955 är en tunn stegljudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Stegljudsmattan är 3mm tjock och består av en kärna av glasull som på på ovan och undersida är laminerad med polyetenfolie. Stegljudsmattan har en vit översida med svart och gult tryck för spårbarhet. Stegljudsmattan har en 55mm bred folieremsa med självhäftande tejp som används för tätning för de längsgående fogarna. Tillsammans med 25mm avjämningsmassa bildar stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån L'n,w med 18 dB och förbättrar luftljudsisoleringen ?Rw med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). Mattan kan även användas som glidskikt i samband med flytande konstruktioner. Weberfloor 4955 är en vara och är inte klassad som kemisk produkt. Därför behövs inget säkerhetsdatablad.

Svanen (listad) BASTA EPD

Underlag

Golv

  • Stegljudsdämpande
  • Tunn
  • Levereras på rullar – enkel att applicera
  • Intergrerad skarvtejp – enkel att applicera
  • Låg vikt, endast 12 kg per 30m2 rulle
  • EPD-Verifierad

Weberfloor 4955 ljudmatta används för stegljudsreducering vid nybyggnad och renovering i bostäder, kontor, trapphus och liknande utrymmen.

Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 4955 (PDF - 140,23 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD weberfloor 4955 ljudmatta (PDF - 1,47 MB)

Ladda nerSkicka
LagringRullarna lagras torrt och stående. Utsätt ej för solljus vid lagring.
Förpackning30 m2 rulle (12 kg)
16 rullar/pall
Diameter 0,31m per rulle
Längd 30 m
Bredd 1 m
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,772 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200629227 weberfloor 4955 ljudmatta