weberfloor 450 light

weberfloor 450 light
Weberfloor 450 light är en lättfyllnadsmassa för golvuppfyllnad i tjocka skikt som består av EPS-kulor och cement. Den kan både appliceras för hand och med pump. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa innan golvbeläggning kan ske. Weberfloor 450 light är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 450 light rekommenderas för användning i bostäder, kontor och offentliga lokaler. Produkten kan läggas med såväl vidhäftning till underlag som flytande konstruktion. Skikttjocklek 30-600 mm. I flytande konstruktion 50-600 mm. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa. Utförligare konstruktionsbeskrivningar finns För mer information, besök vår hemsida.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Beräkningen ger dig en ungefärlig åtgång. Min-/maxtjocklek finns angivet i produktbladet.
Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Volymstabil - sväller inte
  • Låg densitet - sparar vikt
  • Isolerande – möjlighet att minska energianvändning
  • Blandning i kärl - för mindre volymer
  • Pumpbar - rationell applicering
  • Självtorkande – möjliggör korta byggtider

Denna produkt passar för dessa projekt