weberfloor 450 light

weberfloor 450 light

Weberfloor 450 light är en lättfyllnadsmassa för golvuppfyllnad i tjocka skikt som består av EPS-kulor och cement. Den kan både appliceras för hand och med pump. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa innan golvbeläggning kan ske. Weberfloor 450 light är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

Materialåtgång45 liter torrbruk = 45 mm/m²
45 liter=17 kg=1 säck

Minsta skikttjocklek30 mm (50 mm i flytande konstruktion)
Maximal skikttjocklek600 mm
Vattenbehovmax 6,4 liter per säck
Härdningstid innan beläggning12 timmar - 7 dygn
Härdningstid innan gångbelastningca. 12 timmar
Tryckhållfasthet>2 MPa (N/mm²)
Värmeledningsförmåga0,1 W/mK
Volymvikt för torrt material380 kg per m3
Lagring12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Förpackning45 liter/17 kg/säck - 21 säckar (945 liter/357 Kg) per pall