weber dolomitkross 3–5mm

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Dolomitkross för uppbyggnad av golvkonstruktion i mindre utrymmen. Dolomitkrossen pågjuts med avjämningsmassa.

BASTA

Underlag

Övrigt

  • Lätt att fördela
  • Stabil att gå på
  • Används direkt under golvavjämning
  • Möjliggör kortare torktider

Weber Dolomitkross 3-5mm används för uppbyggnad av golvkonstruktioner i främst våtrum eller andra mindre utrymmen. Dolomitkrossen kan pågjutas direkt med golvavjämning. Dolomitkrossen kan omedelbart pågjutas med golvavjämning vilket minskar ställtider. I och med att pågjutningens skikttjocklek minskar vid användning av Dolomitkross kan torktiderna minskas.

Materialåtgång1 säck med 25 kg motsvarar ca. 15l
BallastNatursand 3–5 mm
Bulkdensitetca. 1,7 kg /l
Artikelnummer Beskrivning
5200815095 weber dolomitkross 3–5mm – 25 kg säck