weberfloor outdoor SL

PR00043586

Frostbeständig avjämningsmassa

weberfloor outdoor SL är en pumpbar och salt-frostbeständig avjämningsmassa som kan läggas utomhus och i fuktiga miljöer inomhus. Med weberfloor outdoor SL kan man skapa plan horisontella ytor såväl som lutande plan för att underlätta vattenavrinning. Produkten innehåller specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. weberfloor outdoor SL är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F6-AR1,0 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

  • Salt-frostbeständig – för läggning utomhus
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Avsedd för plan och falläggning – möjlighet för vattenavrinning
  • Fuktbeständig – lämplig inomhus i miljöer med hög fuktbelastning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation

Utomhus för att skapa plana ytor och med fall för vattenavrinning, exempelvis balkonger, loftgångar, terrasser och poolområden. Produkter är även avsedd för användning inomhus i fuktiga miljöer, exempelvis i källare där risk finns för tillskjutande fukt. Skikttjocklek 5-40 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,8 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 9 kg/m²
10 mm = 18 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek10 mm vid planläggning
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Vattenbehov3,2-3,4 liter per 20 kg säck
Appliceringstemperatur+8 till +25 °C
Öppentid10-25 minuter
Härdningstid innan gångbelastning3-5 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 7 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,4 mm/m
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR1 EN 13892-4
FrostbeständigMycket god salt-frostbeständighet enligt provningsrapport Nr 180481 för SS 137244
Frostbeständig uppnås efter 28 dygn vid 20 grader härd temperatur. Tiden fördubblas om temperaturen halveras.
Rekommenderad vattenhalt16-17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
125-140 mm
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
Artikelnummer Beskrivning
5200856881 weberfloor outdoor SL, 20 kg säck
5200856879 weberfloor outdoor SL, 1000 kg storsäck