weberfloor extra rapid DR Ny produkt

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Weberfloor Extra Rapid DR är en dammreducerad, tidigt beläggningsbar, självtorkande, och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.
Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor Extra Rapid DR uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad.

EPD BASTA Svanen (listad) BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Tidigt beläggningsbar
  • Dammreducerad
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Lämplig för värmegolv och fallbyggnad
  • EPD-Verifierad

Självtorkande och pumpbar cementbaserad avjämningsmassa för nyproduktion och renovering på betong, trä, golvgipsskiva, sten och keramik samt flytande konstruktioner upp till 10 m2 där önskemål om extra tidig ytbeläggning finns. Produkten är lämplig för värmegolv och fallbyggnad.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,9 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 9,5 kg/m²
10 mm = 19,0 kg/m²
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek100 mm. På lättbetong: Vid skikttjocklek över 20 mm armeras avjämningsmassan med weberfloor armeringsnät 70x70, 100x100 eller likvärdigt.
Skikttjocklek i flytande konstruktioner30 mm (max 10m2)
Vattenbehov2,8 liter per 20 kg säck
TorktidProdukten är beläggningsbar enligt följande:
4 timmar upp till 40 mm tjocklek
12 timmar upp till 60 mm tjocklek
24 timmar upp till 100 mm tjocklek
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärdeMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 8 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
Krympning 28 dygn< 0.5 mm/m
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Rekommenderad vattenhalt14%
FlytförmågaEnl. SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-140 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-210 mm
pH för härdat materialca 11
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,206 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200909812 weberfloor extra rapid DR, 20 kg säck
5200910443 weberfloor extra rapid DR, 1000 kg storsäck