weberfloor outdoor SL

PR00043586

Frostbeständig avjämningsmassa

weberfloor outdoor SL är en pumpbar och salt-frostbeständig avjämningsmassa som kan läggas utomhus och i fuktiga miljöer inomhus. Med weberfloor outdoor SL kan man skapa plan horisontella ytor såväl som lutande plan för att underlätta vattenavrinning. Produkten är lågalkalisk och innehåller specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. weberfloor outdoor SL är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F6-AR1,0 enligt EN 13813. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Salt-frostbeständig – för läggning utomhus
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Avsedd för plan och falläggning – möjlighet för vattenavrinning
  • Fuktbeständig – lämplig inomhus i miljöer med hög fuktbelastning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Utomhus för att skapa plana ytor och med fall för vattenavrinning, exempelvis balkonger, loftgångar, terrasser och poolområden. Produkter är även avsedd för användning inomhus i fuktiga miljöer, exempelvis i källare där risk finns för tillskjutande fukt. Skikttjocklek 5-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 5 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor och där underlaget är någorlunda plana rekommenderas en skikttjocklek om ca 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor outdoor SL (PDF - 143,85 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor outdoor SL (PDF - 139,99 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor outdoor SL (PDF - 143,89 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor outdoor SL (PDF - 285,38 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor outdoor SL (PDF - 684,15 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor outdoor SL (PDF - 2,32 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,8 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Rekommenderad skikttjocklek10 mm vid planläggning
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Appliceringstemperatur+8 till +25°C
Öppentid10-25 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning3-5 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn> 2,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 7 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,4 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl.
BCA klass AR1 EN 13892-4
FrostbeständigMycket god salt-frostbeständighet enl. provningsrapport Nr 180481 för SS 137244
Frostbeständig uppnås efter 28 dygn vid 20 grader härd temperatur. Tiden fördubblas om temperaturen halveras.
Rekommenderad vattenhalt3,2-3,4 L/20 kg säck (16-17%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
Lagring6 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800mm)
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,393 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200856881 weberfloor outdoor SL, 20 kg säck
5200856879 weberfloor outdoor SL, 1000 kg storsäck