weberfloor extra rapid DR

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Weberfloor Extra Rapid DR är en dammreducerad, tidigt beläggningsbar, självtorkande, och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten är lågalkalisk och levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.
Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor Extra Rapid DR uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad

EPD BASTA Svanen (listad) BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Tidigt beläggningsbar
  • Dammreducerad
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Lämplig för värmegolv och fallbyggnad
  • Lågalkalisk
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Självtorkande och pumpbar cementbaserad avjämningsmassa för nyproduktion och renovering på betong, trä, golvgipsskiva, sten och keramik samt flytande konstruktioner upp till 10 m2 där önskemål om extra tidig ytbeläggning finns. Produkten är lämplig för värmegolv och fallbyggnad. Skikttjocklek 6-100 mm. Angiven minsta skikttjocklek 6 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor och där underlaget är någorlunda plana rekommenderas en skikttjocklek om ca 15 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor extra rapid DR (PDF - 165,95 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor extra rapid DR (PDF - 143,44 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor extra rapid DR (PDF - 273,33 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor extra rapid DR (PDF - 671,41 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor extra rapid DR (PDF - 3,61 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,9 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
Skikttjocklek i flytande konstruktioner30 mm (max 10m2)
TorktidProdukten är beläggningsbar enl. följande:
4 timmar upp till 40 mm tjocklek
12 timmar upp till 60 mm tjocklek
24 timmar upp till 100 mm tjocklek
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20°C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde35 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 8 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Rekommenderad vattenhalt2,8 L/20 kg säck (14%)
FlytförmågaEnl. SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-140 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-210 mm
pH för härdat materialCa 11
Lagring6 månader  i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,206 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200909812 weberfloor extra rapid DR, 20 kg säck
5200910443 weberfloor extra rapid DR, 1000 kg storsäck