weberfloor 644 värmegolvspackel DR

PR00036443

Dammreducerad och fiberförstärkt avjämning

Weberfloor 644 DR är en dammreducerad fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, slaggcement , sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i Webers automatiska blandarpumpar.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Dammreducerad
  • Lämplig för värmegolv
  • Fiberförstärkt
  • Självtorkande
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • EPD-Verifierad

Weberfloor 644 Värmegolvspackel DR rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning i inomhusmiljö. Kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Materialet har ett brett användningsområde speciellt lämpat för läggning på krävande underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Skikttjocklek 4-50 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek4 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (20 mm lättbetong)
Vattenbehov3,6 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 tim
FiberförstärktJa
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enligt EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC25 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0.05 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (4-50 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt18 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm
EN 112706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat material10,5-11,0
Expansion< 0.05 mm/m
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,17 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200779327 weberfloor 644 värmegolvspackel DR, 20 kg säck

Referenser

Litet badrum renoverat med material från Weber
Plattsättning / Tätskikt

Mysigt badrum för familjen

Litet mysigt badrum med gedigna material keramisk träimitation på golvet.