Uppstart, körning rengöring Weber Modul-K

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskinpaket Modul-K