Teknikparken i Gävle, Uppfinnaren

Teknikparken i Gävle är en företagspark bestående av drygt 100 företag som tillsammans sysselsätter mer än 500 personer. Här verkar företagare i moderna, flexibla lokaler och funktionella gemensamhetsutrymmen, konferenslokaler, restaurang och café.

På Teknikparken i Gävle pågår regelbundet aktiviteter i form av seminarier, informationsträffar, nätverksträffar och events vilket leder till fler möjligheter till affärer. Närheten till Högskolan möjliggör utvecklingsprojekt och ökar kontakten mellan studenter och näringsliv. Sedan starten år 2000 har parken successivt byggts ut i flera etapper och etapp 4 har precis börjat projekteras. Teknikparken har växt till 100 företag med 500-600 anställda. 90 procent är småföretag med mindre än 10 anställda. 40 procent av företagen i parken är nystartade, 16 procent är inflyttande och 44 procent är omflyttade.
Teknikparken i Gävle består av olika byggnader. Byggnaden Uppfinnaren har Serpomin Fasadputs. Hemsida: www.teknikparken.se

Objekt: Teknikparken i Gävle, Uppfinnaren Etapp II
Adress, ort: Gävle
Byggår: 2004-2005
Entreprenör: Gästrikslands Fasad
Murarfirma: Gästrikslands Fasad
Objektsstorlek: ca 1700 kvm
Fasadsystem: Serpomin EF
Ytskikt: Serpomin med dispersionsfärg