Sommarbyn i Helsingborg

Idylliskt i Helsingborg ligger Sommarbyn. Husens vita och röda kulörer kontrasterar fint mot de lummiga omgivningarna. Bostadsområdet består av 3 flerfamiljshus med 8 våningar. Husen har totalt 69 lägenheter, 1-3 rok.

Fakta

Objekt: Sommarbyn i Helsingborg
Entreprenör: Peab PGS
Fasadentrprenör: AB Karlsson Fasadrenovering
Byggår: 2014/2015
Konstruktion: Prefabricerade huskroppar
Fasadsystem: Serporoc Premium 32
Produkter: weber.ton 303 silikatfärg