Skanörs vångar - ny kvartersstad i natursköna Skanör

Skanörs vångar ligger i Skanör på Falsterbonäset, längst ut på Sveriges sydvästra spets, som skiljer Öresund från Östersjön. Här har under de senaste åren en ny kvartersstad vuxit fram, där ny och modern bebyggelse smälter samman med den äldre.

Landskapet i Skanörs Vångar är flackt och låglänt med mager vegetation, ljunghedar och havsstrandängar. Där finns närhet till kust, hav, karg natur och rikt fågelliv. På sommaren ökar pulsen med sommargäster och turister och på vintern är det en lugnare plats. Som boende i Skanörs Vångar har man förutom närheten till hav, strand och natur även närhet till förskolor, skolor och centrum.

Modern Skånegård med tidstypiska detaljer

Området Cymbalallén har potential att utvecklas till en egen liten stadsdel. Där finns, i likhet med Skanörs äldre stadskärna, grönska, bostäder och affärslokaler. Cymbalallén 24-26 består av två U-formade huskroppar och är placerade på ett sätt som påminner om en Skånegård men i modern tappning. Det är gedigna putsade stenhus med spröjsade fönster och tidstypiska detaljer. Kvarteret har en gemensam trädgård med trädgårdsväxter och sittplatser. Husen innehåller vardera 16 lägenheter fördelade på två våningsplan. Lägenheterna är ljusa med öppen planlösning och putsade eller målade väggar

Objekt: Flerbostadshus Skanörs Vångar
Adress, ort: Cymbalallén 24-26, SkanörByggår: 2012-2013
Beställare: Vellinge Bostäder
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Byggentreprenör: Nimab
Fasadentreprenör: Nimab
Objektsstorlek: ca 3000 kvm, 2 hus, 32 lägenheter
Konstruktion: Leca® Isoblock putsade ut- och invändigt med weberbase 103, weberbase 132
Ytskikt: Silikatfärg