Skanörs Vångar - närhet till natur och hav

Att bo på Skanörs Vångar innebär närhet till både natur och hav. Där finns naturreservat med unik flora och fauna, vidsträckta stränder, kända för sin vita sand och pittoreska badhytter samt natursköna promenadstråk.

De senaste åren har Skanörs Vångar bebyggts med flera hundra bostäder. I området finns särskilda riktlinjer för hur det får bebyggas och direktiven var tydliga när det gällde att bevara det gamla Skanör i fråga om arkitektur, gator och gränder.  

Villaområden med bykänsla

Uppdelat på tre områden, avdelade med små gränder, har JM uppfört 27 villor med typisk Skanörkänsla. Gathusen är moderna men byggda enligt traditionell skånsk arkitektur, inspirerade av Skånelängan. Husen är uppförda i tre olika färgsättningar med tegel i röda och gula toner eller slammat vitt tegel. Fasaderna har långsidan mot gatan och trädgårdarna med sina uteplatser ligger skyddade bakom grönska och plank. Intill området ligger Vångaparken, en nyanlagd park där man har bevarat den befintliga naturmarken.

Objekt: Villor Skanörs Vångar
Adress, ort: Trumpetgatan, Kornettgatan, Trombongatan, Basunallén, Säckpipegatan, Flöjtgatan, Skanör
Byggår: 2012-2014
Beställare: Vellinge kommun
Arkitekt: White Arkitekter
Byggentreprenör: JM
Fasadentreprenör: JM
Objektsstorlek: 27 hus
Konstruktion: Tegel
Produkter: weberbase 110 lättbetong grund
Ytskikt: De vita husen har slammat tegel som målats i vitt med weberton 303 silikatfärg