webertherm 343 basbruk

webertherm 343
Fabrikstillverkat fiberförstärkt torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för SERPOROC MK-2 Fasadsystem. Pumpbart.

Underlag

Vägg

Dokumentation

Användningsområde

Används som enda grovputspåslag i SERPOROC MK-2 Fasadsystem.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Fiberförstärkt
  • Pigmenterat
  • Pumpbart i 6 m slang
  • I kombination med GS tillsatts och fylld TB 10 ficka erhålls en damm reducerad lösning

Begränsningar

  • Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.

Denna produkt passar för dessa projekt