webertherm 260 EF-A sockelbruk

PR00036596

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast, bruket är fiberförstärkt

Svanen (listad) BASTA Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Strukturer

  • Anpassat för Webers sockelsystem EF
  • Fiberförstärkt
  • M 10

Används som putsbruk i Webers sockelsystem på ytor där extra hållfasthet och beständighet krävs, tex för puts som går ner under marknivån.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
  • Max Lagringstid 12 månader
  • Underlaget skall vara torrt, fast, rent och dammfritt.
Materialåtgång20 kg/10mm/m²
VattenbehovCa 4,5 Liter/ 20 kg säck
BindemedelCement
BallastNatursand 2mm
SammansättningBruksklass A
FiberförstärktJa
LufthaltCa 20%
LagringInomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats. Max 12 månader från tillverkningsdag.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Artikelnummer Beskrivning
5200875426 webertherm 260 EF-A sockelbruk, 20 kg säck
5200786969 webertherm 260 EF-A sockelbruk, 1000 kg storsäck