weberbase 131 lättbetongputs C

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-3 mm. Pumpbart.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

MaterialåtgångCa 20 kg/m² (10mm)
Rekommenderad skikttjocklek10mm i varje påslag
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
BallastKrossad dolomit och sand 0 - 3mm
SammansättningKC 50/50/650
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i ficka