weberbase 130 lättbetongputs B

base-130.jpg

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

Kulörer/strukturer

Materialåtgång20 kg/m² (10mm)
Maximal skikttjocklek10 mm i varje påslag
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
Öppentid2 timmar
Väntetid mellan appliceringar3 dygn
Torktid innan nästa skikt3 dygn
BallastKrossad dolomit och sand 0-3 mm
SammansättningKC 35/65/550
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Löst i ficka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberbase 130 lättbetongputs b (PDF - 139,37 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberbase 130 lättbetongputs b (PDF - 122,06 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberbase 130 lättbetongputs b (PDF - 517,68 KB)

Ladda nerSkicka