weberbase 130 lättbetongputs B

PR00036304

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och lågalkalisk cement samt välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Vägg

Strukturer

Avsett för grovputsning på fasader av lättbetong. Där det krävs en stark puts, t ex "utsatta lägen" samt socklar. underlaget ska vara grundat heltäckande med weber Base 105 vitgrund.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
Materialåtgång20 kg/m² (10mm)
Maximal skikttjocklek10 mm i varje påslag
VattenbehovCa 3,5 L / 20 kg säck
UtbyteCa 12 L / 20 kg säck
Öppentid2 timmar
Väntetid mellan appliceringar3 dygn
Torktid innan nästa skikt3 dygn
BallastKrossad dolomit och sand 0-3 mm
SammansättningKC 35/65/550
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200875366 weberbase 130 lättbetongputs B, 20 kg säck
5200780935 weberbase 130 lättbetongputs B, 1000 kg storsäck