Murad fasad Hyllie Boulevard

Eminent- kontor med människors välmående i fokus

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan med kontorslokaler i olika storlekar.

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska må bra, vilket i sin tur ska skapa välmående och produktiva organisationer och företag. Luft, vatten, ljud, ljus, kost, motion och välbefinnande är de delar som tillsammans skapar förutsättningar för människor välmående och som är de områden som Well-certifieringen handlar om. Fastigheten är även certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Den teglade fasaden är murad med Weber färgat murbruk B M2,5 i svart kulör. 

Objekt: Kontor Eminent Hyllie Boulevard
Adress, ort: Hyllie
Byggår: 2017-2019
Arkitekter: Kanozi Arkitekter Syd
Byggherre: Castellum AB
Konstruktör: Skanska Teknik AB

Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
Fasadprodukter: Weber färgat murbruk B M2,5 i svart kulör