Kvarteret Molnet 3 i Björkhagen

Stadsdelen Björkhagen fick sitt namn 1948 och var en i raden av tunnelbaneförstäder som planerades som bostadsort att komplettera innerstaden. Redan 1939 anlitades en arkitekt för att göra en stadsplan för hur området skulle disponeras och den fastställdes 1945. Tunnelbana drogs i en vid sväng genom stadsdelen med centrumbebyggelsen vid stationen. Bostadsbebyggelsen i planen beskrevs med lamellhus, en lägre typ av hyreshus som uppfördes som en friliggande byggnadslänga där våningarna nås vi trapphus, och punkthus, en högre typ av hyreshus med koncentrerad plan och i regel med endast ett trapphus.

I vägkorsningen Halmstadsvägen/Malmövägen binds lamellhusen på fyra våningar, ihop av ett hus om en våning. I markplan mot gatan finns butiker och bostadsentréerna nås från innergården. Det lägre huset, som har en nästan kvadratisk plan, har två butiksentréer mot gatan och en ingång till källarlokal från gården. I detta hus fanns ursprungligen ett konditori med servering och klubblokal i källaren. Lokalen har genom åren varsamt byggts om, moderniserats och skiftat verksamhet.

Fasaden renoverades och tilläggsisolerades 2014. Ytan fick en rivputs i i gulbeige kulör och burspråken en stänkputs i grått och vitt.

Objekt: Kv. Molnet 3
Adress, ort: Halmstadsvägen 32, 34, 36, Malmövägen 57, 59
Byggår: Renovering 2014
Beställare: Svenska bostäder
Entreprenör: SEHED
Objektsstorlek: 2400 kvm
Konstruktion: Lättbetong
Fasadsystem: Serporoc MK2, tjockputs på 50 mm mineralull
Ytskikt: weber.min 207 rivputs