Kv. Kranskötaren, Årstadal, Stockholm

Årstadal är ett informellt område i stadsdelen Liljeholmen i Söderort inom Stockholms kommun. Området avgränsas i norr av Marievik längs Buteljgatan och Årstaviken, i öster av järnvägsområdet med Årstabroarna, i söder av Årstaberg och Nybodahöjden samt i väster av Södertäljevägen. Till Årstadal hör områdena Sjövik samt Årstaäng. Området genomgår för närvarande en kraftig omvandling från industri- till bostadsområde, bland annat genom stadsbyggnadsprojektet Liljeholmskajen

Två bostadskvarter: Kv. Byggledaren och Kv. Kranskötaren med  vardera c:a 130 lägenheter har färdigställts och inflyttning har skett. Området är en del av den stora fastighet som 1998 köptes av JM AB från Vin & Sprit. Fastigheterna i Kv. Kranskötaren och Kv. Byggledaren har Serporoc Fasadsystem från Weber. Hemsida: www.jm.se

Objekt: Kv. Kranskötaren
Adress, ort: Grönbrinksgatan 1-11, Fredsborgsgatan 17-19, Vingårdsgatan 42-48, Årstadal, Stockholm
Byggår: 2003
Byggherre: JM AB
Arkitekt: ÅWL Arkitekter
Entreprenör: JM AB
Putsentreprenör: JM Fasad AB
Objektsstorlek: 7000 kvm
Konstruktion: Stomme är utfackningsväggar med träreglar
Ytskikt: weber.ton 303 silikatfärg på våfflad yta
Fasadsystem: Serporoc, tjockputs på 50 mm mineralull