Kv. Finn, Hyllie

Malmö Stad uppmärksammar varje år insatser för klimat- och hållbarhetsarbetet i Malmö genom Gröna Lansen-priset.
Gröna Lans-priset 2014 går till fastigheten Finn 1 i Hyllie med Roth Fastigheter som byggherre i samarbete med Carsten Andersson Arkitekter AB.

Kv. Finn i det expansiva Hyllie i Malmö, blev som det första bostadshuset i det nya Hyllie, färdigt för inflyttning hösten 2013. Finn 1 består av 3 fastigheter och ligger endast ett stenkast från Emporia shoppingcenter.

De norra huskropparna ligger ut mot den dubbelt trädkantade ”stadsavenyn” Hyllie allé medan kvarteret i väster och söder ansluter till de småskaliga och intima gångfartsgatorna. I söder berikas kvartersmiljön dessutom av ett kommande litet kvarterstorg. Husen ligger grupperade kring en privat trädgård för utevistelse, lek och umgänge.

Hus Nord
Mot Hyllie Allé vänder sig två huskroppar med fem resp sex våningars höjd. De har tegelfasader i mustiga kulörer, varmt mörkrött och mustigt brunt. Båda får omsorgsfullt murade fasader med dekorativa murförband.

Hus Väst
Kvarterets västra sida visar upp ett hus med lite nordisk enkelhet. Varje lägenhet har en liten rund uteplats som står på pelare och nås via en liten gång utanför entrén. Loftgångarna omfattar max två lägenheter för att bevara den privata känslan.

Hus Syd
I den södra delen av kvarteret finns 2 st putsade huskroppar – ett mjukgrönt och ett varmvitt. Fasaderna är putsade med Serporoc Fasadsystem, rivputs. Med sin putsade fasad hänger det södra huset utseendemässigt ihop med det västra, men helhetsintrycket blir ändå att det är tre tydligt avgränsade hus med sin egen tydliga karaktär.

Objekt: Kv. Finn
Adress, ort: Hyllie Allé, Malmö
Byggår: 2012-2013
Arkitekter: Carsten Andersson Arkitekter
Byggherre: Roth Fastigheter AB
Entreprenör: Delad entreprenad. Bl.a. JR Bygg
Mur- och putsentreprenör: JSB Syd AB
Objektsstorlek: 3 hus, 53 lägenheter.
Konstruktion: Tegelfasader med weber färgat murbruk M2,5. Serporoc Fasadsystem MK2 med rivputs.