Kolmilan 1, Hagsätra

Objekt: Kolmilan 1
Adress, ort: Skyllbergsgatan 5, 7, 9, 11 i Hagsätra
Byggår: Renovering 2013–2014
Entreprenör: Interoc
Objektsstorlek: 10500kvm
Konstruktion: Lättbetong
Ytskikt: Rivputs 207