Kanalhusen i Kristianstad

På Udden i Södra Kristianstad ligger två punkthus på 8 våningar och totalt 62 lägenheter. Husen ligger längs med kanalen som rinner genom Kristianstad, har utsikt över Helge å och ligger på ett bekvämt avstånd från stadens centrum. Bostäderna planerades först som hyresrätter, en bostadsform som traditionellt är stark i Kristianstad men några månader innan planerad inflytt skiftade man fokus då man förstod att det fanns efterfrågan på bostadsrätter. På våren 2015 ordnade man visningdagar av två färdiga lägenheter till vilka det kom över 1000 personer. När intressenterna sedan blev kallade till kontraktsskrivning blev lägenheterna sålda på bara några timmar. Projektet Kanalhusen var ett samverkansprojekt mellan ett flertal olika Peabbolag. Weber har levererat Serporoc fasadsystem som målats i två olika gula och en vit kulör.

Objekt: Brf Kanalhusen
Adress, ort: Videllsgatan 2A och 2B, Kristianstad
Byggår: 2014-2015
Beställare/kund: Peab Bostadsutveckling
Entreprenör: Peab PGS
Objektsstorlek: 2 hus
Fasadsystem: Serporoc, tjockputs på 100 mm glasull
Ytskikt: weberton 303 silikatfärg