webercal 159 hydrauliskt kalkbruk grov utfyllnad 0-6mm

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Fabrikstillverkat torrbruk. Bruket är baserat på hydraulisk kalk och luftkalk med natursand som ballast 0-6 mm. Pumpbart.

Underlag

Vägg

Användningsområde

Avsett för putsning i tjocka skikt vid krav på hög kalkbrukshållfasthet och tjocka påslag.

Ladda ner datablad

Fördelar

  • Grovt kalkbruk 0-6 mm
  • Pumpbart

Denna produkt passar för dessa projekt