Fastigheterna Ven 1 och Paternoster 2

I ”Den vita staden” Hammarbyhöjden

Hammarbyhöjden är ett kulturhistoriskt värdefullt område. Fram till mitten av 1930-talet var området i stort sett obebyggt, bortsett från några bondgår¬dar, koloniområden och handelsträdgårdar. Stadsdelen bebyggdes i två etapper. Den norra delen bebyggdes huvudsakligen fram till 1939 och är ett betydande exempel på ett brytningsskede i svensk arkitektur och stadsbyggnadshistoria. Politiker och stadsplanerare ville skapa ett nytt sunt bostadsområde med mycket ljus, luft och grönska. Bebyggelsen är enhetligt utformad med trevånings smalhus putsade i ljusa färger, inplacerade i parallella rader i den kuperade terrängen. Hammarbyhöjden benämndes redan under 1930-talet som ”den vita staden”. I början av 1940-talet satte man igång att bebygga södra delen som stod klar 1948, då även stadsdelen bildades och fick sitt namn. Södra delen, Nytorpsområdet, där Paternostervägen ligger, byggdes på 1950-talet.

Fasaden renoverades 2015. Ytan fick en rivputs i ljusgrå kulör. Indragningarna under fönstren fick varierande gul och grön kulör.

Fakta

Objekt: Ven 1 och Paternoster 2
Adress, ort: Paternostervägen 5, 10, 12, 14
Byggår: Renovering 2015
Beställare: Svenska bostäder
Entreprenör: SEHED
Objektsstorlek: Två hus
Konstruktion: Tegel
Fasadsystem: Serporoc MK2, tjockputs på mineralull
Ytskikt: webermin 207 rivputs