webertherm 421 dilfogslist

PR00036638

webertherm 421 dilfogslist används i kombination med kulörbyten på tex en rivputs eller om det saknas naturliga avgränsningar i putsarbetet.

BASTA BVB Accepteras

Underlag

Vägg

  • Används då det saknas naturliga avgränsningar.
  • Kan vara ett alternativ vid kulörbyten på rivputsen
  • Sågning (heta arbeten) kan undvikas genom att använda Therm 421

Therm 421 Dilfogslist 18mm, används till Serporoc MK 2 Fasadsystem samt vid konstruktionsfogar i tunga stommar som ska putsas.

  • Bör kompletteras med mjukfog
  • Ej övermålningsbar